ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ

ဈေးကွက်ကို ဦးဆောင်ခြင်း

Seara သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်မှုဆိုင်ရာ ကိရိယာပစ္စည်းများကို အထူးပြုသော (သို့မဟုတ်) ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး Facility များ၌ အဓိကအသုံးပြုသည့် ကိရိယာပစ္စည်းအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိသည့်အနက်မှ တိကျသည့်ပုံစံအမျိုးအစားကို စီစဉ်ပေးသော အမှတ်တံဆိပ်များစွာတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါသည်။ Scifit, Life Fitness, Gym 80 တို့ကဲ့သို့အမှတ်တံဆိပ်များက ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များ၊ ၎င်းတို့လူနာများ၏ ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းရေးနှင့် နှလုံးသွေးလည်ပတ်မှုကောင်းမွန်ရေး (cardiovascular) ပရိုဂရမ်များနှင့် အသေအချာ လက်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ကိရိယာပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ထားသည်။

သို့ဖြစ်ရာ Seara က facility တစ်ခုတည်း အတူတူသုံးစွဲရသော လိုအပ်ချက်နှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတူသည့် သုံးစွဲသူများ ပေါင်းစည်းသုံးစွဲနိုင်သော (သို့မဟုတ်) ဘက်စုံသုံးရသော facility တစ်ခု ဖန်တီးနိုင်ရေးအတွက် အစဉ်အလာအတိုင်းပြုလုပ်ထားသော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကိရိယာများနှင့် အထူးပြုလုပ်ထားသော ကိရိယာပစ္စည်းများကို ပေါင်းစပ်ပေးနိုင်ပါသည်။

ရွေးချယ်ထားသော ပရောဂျက်များ