SearaSports Logo
Search
Close this search box.

บริษัท

เป็นผู้นำตลาด

บริษัท วิศวกรรมการกีฬาและสันทนาการแห่งเอเชีย จำกัด (เซียร่า) เป็นทั้งผู้ให้คำปรึกษาและเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ให้กับศูนย์ฟิตเนสเพื่อสุขภาพของบริษัทหลายแห่ง ทั้งกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ บริษัททางด้านเทคโนโลยี สำนักงานกฎหมาย ผู้ผลิตสินค้า อุตสาหกรรมบริการ และบริษัทผู้ประกอบธุรกิจการค้า ต่างเล็งเห็นประโยชน์มากมายของการสร้างศูนย์ฟิตเนสไว้ในสำนักงาน ซึ่งช่วยลดอัตราการขาดงานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานได้ โครงการขนาดใหญ่ที่สุดของตลาดกลุ่มนี้ที่เซียร่ารับผิดชอบ ก็คือ ผลงานการออกแบบอย่างครบวงจร พร้อมการบริหารโครงการ และการจัดหาอุปกรณ์อย่างครบครัน ให้กับสโมสรสุขภาพสำหรับพนักงาน ในบริเวณอาคารของสำนักงานด้านพลังงานแห่งใหม่ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

th