SearaSports Logo
Tìm kiếm
Close this search box.

Doanh NghiệpDoanh Nghiệp

Dẫn đầu thị trường

Sports Engineering And Recreation Asia Ltd (Seara) đã tư vấn và cung cấp sản phẩm cho nhiều dự án liên quan đến tập thể dục và đảm bảo sức khỏe cho các doanh nghiệp. Các tập đoàn lớn, công ty công nghệ, công ty luật, công ty sản xuất, công ty dịch vụ chuyên nghiệp và công ty thương mại hiểu được những lợi ích từ việc tập thể dục của nhân viên tại nơi làm việc đối với việc giảm số ngày nghỉ làm và nâng cao năng suất. Dự án lớn nhất trong hồ sơ năng lực của Seara trong khu vực thị trường này là thiết kế chìa khóa trao tay, thực hiện dự án và cung cấp, vận hành thiết bị tại câu lạc bộ sức khỏe mới dành cho nhân viên, có tên là Energy Complex, cho Cơ quan Dầu Khí Thái Lan.

vi