Trung Tâm Y Tế

Dẫn đầu thị trường

Seara là nhà cung cấp của nhiều thương hiệu chuyên về thiết bị y tế và phục hồi chức năng hoặc cung cấp các mẫu thiết bị cụ thể trong phạm vi danh mục mẫu của các thương hiệu này, chủ yếu được sử dụng trong các cơ sở y tế và phục hồi chức năng. Các thương hiệu như SciFit, Life Fitness, Gym 80 sản xuất các thiết bị chuyên dụng, họ hợp tác với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe nhằm thực hiện các chương trình hỗ trợ sức khỏe và tim mạch cho bệnh nhân.

Seara có thể kết hợp thiết bị y tế truyền thống với các thiết bị chuyên dụng để tạo ra các thiết bị đa năng hoặc đa mục đích ở những nơi có người sử dụng có nhu cầu và khả năng khác nhau có thể dùng chung thiết bị.