SearaSports Logo
Tìm kiếm
Close this search box.

Trung Tâm Thể Dục

Trung Tâm Thể Dục

Các Trung tâm Thể thao chuyên nghiệp và Câu lạc bộ Sức khỏe không chỉ đơn thuần là những tiện ích mà chúng được vận hành một cách cạnh tranh vì mục đích sinh lợi.

Tiền thân của Sports Engineering And Recreation Asia Ltd (Seara) là nhà điều hành câu lạc bộ tư nhân truyền thống lớn nhất trên thế giới. Seara hiểu rõ thiết kế, trang thiết bị và việc lập kế hoạch ảnh hưởng như thế nào đến các khoản đầu tư của doanh nghiệp, kết quả hoạt động hàng tháng và sự hài lòng của hội viên.

Các cơ sở sức khỏe chuyên nghiệp và các câu lạc bộ thể dục phục vụ nhiều cộng đồng khác nhau với nhiều mô hình kinh doanh khác nhau. Seara hiểu các khái niệm về mô hình kinh doanh và có thể ngay lập tức hỗ trợ các nhà đầu tư và nhà phát triển trong việc đánh giá các địa điểm xét về phương diện vị trí và thiết kế. Seara cũng có khả năng cung cấp các chương trình chi phí vận hành và sở hữu tùy chỉnh để đảm bảo tối ưu hóa thời gian hoạt động và cắt giảm chi phí trung bình trong các hợp đồng bảo dưỡng.

vi