SearaSports Logo
Tìm kiếm
Close this search box.

Danh mục thiết bị cho phòng tập

Danh mục thiết bị cho phòng tập

Các cơ sở tiện ích đơn lẻ hoặc các phòng tập kết hợp việc lập kế hoạch xung quanh một phương thức tập luyện cụ thể đang là xu hướng trong ngành kinh doanh phòng tập thể dục.

Các phòng tập nhỏ kiểu Studio và Boutique cho phép các huấn luyện viên thể dục tự kinh doanh. Mô hình này cũng là một phần quan trọng trong mô hình kinh doanh nhượng quyền. Chúng có xu hướng khuyến khích khách hàng đến tập không theo lịch cố định hoặc ký hợp đồng ngắn hạn trên cơ sở phòng tập trống. Chúng phổ biến vì các phòng tập thành công đã kết hợp huấn luyện với cộng đồng xã hội. Seara hợp tác với những doanh nhân này để cung cấp giải pháp thiết bị và giải pháp sàn tập có thương hiệu.

vi