SearaSports Logo
Tìm kiếm
Close this search box.

Ánh sáng tương tác Acti-Motive

Theo dõi dữ liệu về sức mạnh, nhịp, nhịp tim và tốc độ, dữ liệu phức tạp được chuyển đổi thành một màn hình tương tác với ánh sáng đầy màu sắc trình bày về dữ liệu hiệu quả tập luyện. Bầu không khí tập luyện trong lớp học giờ đây hoàn toàn khác, người tập sẽ chạy dựa trên nhịp tim, sức mạnh và tốc độ.

vi