SearaSports Logo
Tìm kiếm
Close this search box.

Công nghệ tập thể dục Acti-Motive

Acti-Motive đang làm rung chuyển ngành công nghiệp thiết bị thể dục với các hệ thống theo dõi hiệu quả tương tác của nó. Giờ đây, các phòng tập thể dục, huấn luyện viên cá nhân và chuyên gia y tế có thể sử dụng dữ liệu thời gian thực để kết nối, tương tác và đo lường hiệu quả tập luyện của khách hàng theo hai hình thức: trực tuyến (ảo) và tại studio. Nền tảng thân thiện người dùng này kết nối các cá nhân với các lớp học ảo, cung cấp video mô phỏng, phân tích hiệu quả tập luyện của các cá nhân và cung cấp dịch vụ đăng ký lớp học trực tuyến.

vi