Tập phục hồi chức năng hoạt động

"SCIFIT đã giúp mọi người ở mọi lứa tuổi và khả năng di chuyển an toàn về phía mục tiêu của họ kể từ năm 1987. Dòng sản phẩm dễ tiếp cận và tính kháng khởi động thấp giúp mọi người dễ dàng di chuyển một cách thoải mái. Ngoài ra, các giải pháp thể dục thông minh bao gồm tính kháng hai chiều và chương trình ISO-Strength độc quyền phù hợp nhu cầu cá nhân, đáp ứng nhu cầu của mọi người với mọi tình trạng và khả năng. "
vi

แจ้งการประกาศใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว

(Privacy Notice)

บริษัท สปอร์ตส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ รีครีเอชั่น เอเชีย จำกัด ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ท่านสามารถศึกษานโยบายส่วนบุคคลของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ QR Code ที่ปรากฏนี้