Thiết Bị Tập Sức Bền

Như mọi huấn luyện viên giỏi đều biết, rèn luyện sức bền không chỉ là nâng tạ. Với thiết bị rèn luyện sức bền của Seara, bạn có thể đặt mục tiêu rèn luyện sức bền của các cơ và tập trung tập luyện với độ chính xác để mang lại lợi ích tối đa. Nhờ độ ổn định và độ bền cao trong các thiết kế hiện đại của chúng tôi, kết quả có thể đạt được với nguy cơ chấn thương tối thiểu.

vi

แจ้งการประกาศใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว

(Privacy Notice)

บริษัท สปอร์ตส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ รีครีเอชั่น เอเชีย จำกัด ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ท่านสามารถศึกษานโยบายส่วนบุคคลของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ QR Code ที่ปรากฏนี้