SearaSports Logo

Máy chạy bộ

Mỗi ngày, hàng triệu người tập thể dục tìm thấy nguồn sinh lực bên trong bản thân họ bằng cách sử dụng thiết bị của Life Fitness. Được chế tạo cho những người muốn chạy bộ nhiều hơn, Máy chạy bộ Life Fitness có Hệ thống giảm xóc FlexDeck và bộ giảm xóc LifeSpring cung cấp miếng đệm thoải mái giúp dễ dàng tăng thêm quãng đường chạy. Máy chạy bộ Life Fitness được thiết kế với các bộ phận chất lượng cao nhất để giữ chân các thành viên hài lòng.

vi