SearaSports Logo
Search
Close this search box.

สถานศึกษา

สถานศึกษา

สถาบันการศึกษาทั่วทั้งภูมิภาคอินโดจีน นับเป็นตลาดที่มีความสำคัญของเซียร่า โรงเรียนในระดับชุมชนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล รวมถึงโรงเรียนนานาชาติในระดับอุดมศึกษาหลายแห่งต่างก็ใช้บริการของเซียร่าเพื่อสร้างศูนย์กีฬาทั้งแบบในร่มและแบบกลางแจ้ง รวมถึงจัดโปรแกรมสันทนาการ และสร้างศูนย์ฟิตเนสและศูนย์กีฬาที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย

เซียร่าได้สร้างผลงานไว้มากมาย และยังคงรักษาผลงานการให้บริการกับลูกค้าในกลุ่มสถานศึกษามาเป็นเวลายาวนานหลายปี เพราะบริษัทของเราไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพเท่านั้น แต่เรายังตอบโจทย์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้คนหรือสิ่งแวดล้อมที่ต้องใส่ใจและได้รับการแก้ไข เซียร่าสั่งสมประสบการณ์หลายปีในการจัดการกับทุกสภาพอากาศ รวมถึงเงื่อนไขของสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งเราสามารถจัดส่งสินค้าไปยังสถานศึกษาต่างๆ ทั่วทั้งภูมิภาคอินโดจีนได้ทันตามกำหนดเวลาเสมอ

th