SearaSports Logo
Search
Close this search box.

พื้นไม้สำหรับสนามสควอช ฮาโร สปอร์ต เมลเบิร์น 65

พื้นสนามไบ-พาวเวอร์ พาเนลของเพรสทีจ และเมลเบิร์น 65 ของฮาโร ได้รับการรับรองจากสหพันธ์สควอชโลก (WSF) และได้รับอนุมัติจาก WSF อย่างถูกต้อง

th