SearaSports Logo

Power Plate MY7

฿282,000.00

Mã sản phẩm PWP-MY7-Graphite Loại sản phẩm Brand:

This is the top of the line home Power Plate unit. It comes with a sturdy console, which you can hold onto during your workout. Also features a display screen with over 1000 different workouts.

The my7 features an integrated LCD touchscreen with Functional Interactive Training (F.I.T.) software, taking you effectively through every stage of your Power Plate workout.

The Power Plate my7 also features retractable resistance handles, which allows you to conduct resistance training while you are on the Plate.

  • Màn hình cảm ứng màu hiển thị
  • 250 chương trình tùy chỉnh
  • Bộ đếm thời gian và điều khiển phụ
  • Khởi động nhanh và điều khiển từ xa
  • Các lựa chọn thời gian trong phiên là 30, 45 hoặc 60 giây, thời lượng lên đến chín phút
  • Điều chỉnh độ căng bảy vị trí
  • Hệ thống động cơ đôi cho phản ứng cơ tối đa
  • Supplied with rubber mat, handles and hand straps

H?t hàng

Seara
Power Plate MY7

Scan with mobile

vi