SearaSports Logo
Tìm ki?m
Close this search box.

Design & Planning

Design & Planning

Seara trao đổi với khách hàng, kiến trúc sư và nhà tư vấn dự án ngay từ giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế để xác nhận diện tích sử dụng, các yêu cầu đối với sản phẩm, ngân sách, bảo trì và sức hấp dẫn của thị trường. Việc lập kế hoạch toàn diện này và sự hỗ trợ kỹ thuật, cùng với hàng chục năm kinh nghiệm của Seara là những yếu tố tạo nên sự khác biệt của công ty chúng tôi với các công ty thương mại trong ngành.

In addition to health and fitness facilities Seara?s in house designers, installers, and construction teams have years of experience in the planning and installation of international standard acrylic hard court, grass and clay tennis courts, football and futsal pitches, track and athletic fields, indoor multi-purpose halls, specialty and custom designed fitness flooring systems, outdoor multi-purpose courts, and landscaping with artificial grass.

vi