Pilates của Balanced Body

Balanced Body luôn tin rằng chuyển động định tâm (chánh niệm) trong Pilates sẽ thay đổi cuộc sống của con người. Niềm đam mê tạo ra sự thay đổi tích cực đã giúp chúng tôi trở thành nhà cung cấp thiết bị và dịch vụ đào tạo Pilates lớn nhất thế giới. Trên thực tế, chúng tôi là công ty Pilates đầu tiên cập nhật thiết bị của Joseph Pilates bằng cách kết hợp kỹ thuật, vật liệu và công nghệ hiện đại với hiểu biết hiện đại về cơ sinh học của con người.

vi

แจ้งการประกาศใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว

(Privacy Notice)

บริษัท สปอร์ตส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ รีครีเอชั่น เอเชีย จำกัด ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ท่านสามารถศึกษานโยบายส่วนบุคคลของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ QR Code ที่ปรากฏนี้