SearaSports Logo
Tìm kiếm
Close this search box.

Theo dõi hiệu quả sử dụng bằng Acti-Motive

Công nghệ trực tuyến dễ sử dụng của nó giúp kết nối các chuyên gia với khách hàng tại các lớp học trực tuyến và tại studio, cung cấp phản hồi tập luyện đáng kinh ngạc và đảm bảo các mục tiêu cá nhân được theo dõi. Với Acti-Motive, việc xây dựng các bài tập cá nhân hóa, chương trình tập luyện và các lớp học theo mục tiêu cụ thể chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Chỉ cần nhập thông tin về mục tiêu của bạn và hệ thống sẽ giúp thực hiện phần còn lại.

vi